ПАЧИС

Ръководител на делегацията

Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС)

Посещение на българска парламентарна делегация в Истанбул (19-20 април 2015 г.)  

В периода 19-20 април 2015 г. по покана на генералния секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС), г-н Асаф Хаджиев  бе осъществено официално посещение в Истанбул на българска парламентарна делегация в състав:
г-н Димитър Главчев, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, г-жа Полина Карастоянова, ръководител на българската делегация в ПАЧИС и председател на парламентарната комисия по културата и медиите, г-н Красимир Велчев, член на българската делегация в ПАЧИС и председател на комисията по вероизповеданията и правата на човека, г-н Петър Кънев, вицепрезидент на ПАЧИС и председател на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм и г-жа Павлина Лозанова, секретар на българската делегация в ПАЧИС.

По време на посещението бяха проведени следните срещи:

Посещение на Екзархийския дом в община Шишли, Истанбул (19 април 2015 г.)

Извън официалната част на визитата  българските парламентаристи посетиха Екзархийския дом, където проведоха среща с ръководството на Фондацията на Православната църква на Българската екзархия и на Българското женско благотворително дружество „Радост”:

Председателят на Настоятелството на Фондацията на Православната църква на Българската екзархия Васил Лязе и настоятелят архонт Димитър Атанасов запознаха парламентаристите със състоянието на общността на цариградските българи. Те изказаха благодарност на българските правителства за оказваната през годините подкрепа за възстановяването и поддръжката на Екзархийската сграда, Метоха и другите паметници на Българското възраждане в Истанбул, собственост на Фондацията.

***

Среща с генералния секретар на ПАЧИС г-н Асаф Хаджиев (20 април 2015 г.):

Основната тема, която бе дискутирана по време срещата бе  инициативата за обособяването на ПАЧИС като отделна, самостоятелна от ЧИС, международна организация. Г-н Хаджиев благодари за българската позиция по този въпрос и информира, че идеята се подкрепя и от парламентарните делегации в ПАЧИС на Турция, Румъния, Азербайджан, Република Молдова и Сърбия. Изрази очакване, че до следващата генерална асамблея на ПАЧИС всички необходими формалности и документи ще бъдат подготвени и представени за одобрение от председателите на парламентите на страните членки.

В рамките на разговора бяха обменени и виждания по основните въпроси и предизвикателства на сътрудничеството в Черноморския регион. От страна на заместник-председателя на ПАЧИС г-н Петър Кънев бе отправено пожелание за повече синергия в бъдещото развитие на ПАЧИС, като бе посочено, че българската страна ще продължи да подкрепя усилията на генералния секретар в тази насока.

Г-жа Полина Карастоянова обърна внимание на нуждата от по-голямо акцентиране върху сътрудничеството по въпросите на опазването на околната среда в регионален план. Направи предложение за предприемане на действия в тази насока в рамките на Комитета по въпросите на икономиката, търговията, технологиите и околната среда, с фокус на дейност върху идентифицирането на проекти в областта на екологията, които биха могли да бъдат финансирани с европейски средства. Г-н Хаджиев изрази готовност идеята да бъде дискутирана по време на следващата генерална асамблея и прикани България като страна членка на ЕС да поеме водещата роля по инициирането на тясно сътрудничество с Брюксел в тази връзка.

***

Среща с генералния секретар на Постоянния международен секретариат (ПМС) на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) посланик Виктор Цвиркун (20 април 2015 г.):

Посл. Цвиркун запозна българските парламентаристи с дейността на ПМС през последните години, акцентирайки върху усилията за повишаване на видимостта на организацията. Поздрави българската страна за успешното реализиране на Българското ротационно председателство на ЧИС (1 януари-30 юни 2014 г.) и особено, за включването на приоритета за развитие на сътрудничеството в областта на младежта и спорта. Изрази очакване, че България ще бъде представена по време на предстоящата в Кишинев Международна конференция по въпросите на професионалното образование и икономическите потребности в черноморския регион, организирана в рамките на Молдовското председателство на ЧИС.

Галерия ПАЧИС