Комисията по култура и медии подкрепи отпускане на пожизнени държавни награди

Комисията по култура и медии подкрепи отпускане на пожизнени държавни награди

Комисията по културата и медиите единодушно подкрепи да бъдат отпуснати пожизнено държавни парични награди за особени заслуги на оперетната певица Анелия Шуманова, актьора Васил Михайлов, археолога проф. Людмил Гетов, диригента и композитора Стоян Бабеков и народната певица Янка Рупкина

Комисията по културата и медиите единодушно подкрепи да бъдат отпуснати пожизнено държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на оперетната певица Анелия Шуманова, актьора Васил Михайлов, археолога проф. Людмил Гетов, диригента и композитора Стоян Бабеков и народната певица Янка Рупкина.

На извънредно заседание на 7 октомври 2015 г. Комисията по културата и медиите обсъди Проект за решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация, внесен от Министерски съвет, и предлага на Народното събрание да приеме проекторешението. Проектът предвижда да бъдат отпуснати държавни парични награди пожизнено в размер на 700 лв. месечно за изключителни постижения и цялостен принос в областта на културата на Анелия Шуманова, Васил Михайлов, проф. Людмил Гетов, Стоян Бабеков и Янка Рупкина.

През 2012 г. 41-ото Народно събрание прие Закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската дължава и нацията. Държавните парични награди за особени заслуги са пожизнени, периодични и еднократни. Средствата, необходими за изплащането на пожизнени държавни парични награди за особени заслуги, се изплащат чрез бюджетите на съответните министерства.