Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество се развива и утвърждава като най-авторитетния форум в региона

Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество се развива и утвърждава като най-авторитетния форум в региона

Поли Карастоянова: Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество се развива и утвърждава като най-авторитетния форум в региона

Нарастващата роля на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество като фактор за развитието на сътрудничеството обуславя необходимостта от повишаването на статута на организацията като своеобразен генератор на идеи. Това заяви Поли Карастоянова, ръководител на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС), в приветствието си по повод откриването на 45-то заседание на Икономическия комитет и 46-то заседание на Правния комитет на асамблеята, което се проведе край Варна.

„България оказва гостоприемство на две от мероприятията на асамблеята. Това е малък израз на голямото значение, което нашата страна придава на членството си в ПАЧИС и на своите задължения в асамблеята. През последните години дейността на Комитетите на ПАЧИС е насочена към задълбочаването на познанията в различни сфери от живота, в намирането на нови пътища за посрещането на предизвикателствата, поставяни от днешния сложен и многообразен живот, в поддържането на постоянен диалог между представителите на законодателните органи на страните-членки на асамблеята и в изработването на общи подходи и позиции по едни или други въпроси. В този не лек процес на изпълнение на своята мисия асамблеята постоянно се развива и утвърждава като най-авторитетния парламентарен форум в Черноморския регион, в който доверието и разбирателството са основна ценност”, допълни Поли Карастоянова.