Медиите в защита на българската идентичност

Медиите в защита на българската идентичност

Мерки за достигане на българските медии до нашите сънародници зад граница бяха обсъдени на съвместно заседание на парламентарната комисия по културата и медиите и Комисията по политиките за българите в чужбина. Идеята е страната ни да поддържа силна връзка със своите граждани в чужбина чрез медиите на роден език.

„Ние ще поставим от една страна важния въпрос на дневен ред за достъпа до информация на нашите сънародници, които живеят в чужбина, за това какво и как те научават за обществения живот в България и от друга страна за начина, по който проблематиката свързана с това, което ги интересува се отразява в българските медии.

Защото е много важно да намерим допълнителни възможности за запазване на културното самосъзнание, българската идентичност и чистотата на българския език. Всичко това в съвременния свят е възможно чрез медиите“, заяви председателят на Комисията по културата и медиите Поли Карастоянова.