Комисията по културата и медиите обсъди проблемите на цифровизацията у нас

Комисията по културата и медиите обсъди проблемите на цифровизацията у нас

Необходима е смяна на модела на цифровизация на телевизията – около тази теза се обединиха участниците в дискусията

Парламентарната комисия по културата и медиите, съвместно с ръководството на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, на свое заседание проведено на 18 юни 2015 г., проведе дискусия във връзка със състоянието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.

Участие в заседанието взеха зам.-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, председателите на СЕМ и КРС,  ръководствата на БНТ, БТВ и Нова Тв, както и представители на заинтересовани страни по обсъждания въпрос.

Председателят на Комисията по културата и медиите Поли Карастоянова  посочи основните проблеми на процеса по цифровизация на българския ефир – недостатъчно ефективното използване на радиочестотния спектър, липсата на програмно разнообразие и предоставяне на допълнителни услуги за потребителите.

Дебатът премина в диалогичен и конструктивен тон. Участниците благодариха на г-жа Карастоянова за ангажираността й по този толкова значим за цялата страна проблем.

В заключение народните представители се обединиха около мнението, че се налага смяна на модела, по който функционира цифровият ефир. В тази връзка е необходимо компетентните държавни органи да предприемат координирани мерки за защита  на обществения интерес.

Прие се предложението на Поли Карастоянова заключението от дискусията, заедно с постъпилите писма от телевизиите, да бъдат изпратени на вниманието на министър-председателя и на Министерския съвет с предложение да предприемат необходимите действия за решаване на поставените проблеми във връзка със собствеността, контрола, разнообразието на предлаганото съдържание и други специфични въпроси, свързани с процеса на цифровизация.