Интервю пред в-к „Класа“

Големите цели за Министерство и сериозен бюджет остават

Туризмът заслужава да бъде част от голямата политика на България. Вече завърши един 4 годишен период на неубедително управление в туризма, на огромни частни инвестиции и неясна подкрепа от страна на държавата. Факт са отделните рекламни кампании през последните години.

Това беше мъчително търсене на идентификация на България като туристическа дестинация и битка за позициите ни на отделните пазари. Факт е, че това време погълна много усилия, енергия и очаквания, но степента на полезност от всичко това е неудовлетворителна. Държавата е в дълг на бизнеса. Сега тази енергия и очаквания са насочени към възможно партньорство с новото българско правителство, което ще трябва да се справи с несвършеното от предишното управление.

Туризмът си заслужава усилията като сектор, който дава 15 % от БВП, осигурява над 300 000 работни места и е единствената алтернатива за развитие във вътрешността на страната.

Направеното от НБТ досега не беше малко, но имаме още дълъг път до постигане на онези цели, които сме убедени, че си заслужават. Това са създаване на Министерство на туризма, сериозен бюджет за реклама на България. Необходими са адекватни промени в Закона за туризма, прехвърляне на функции от държавата към неправителствения сектор чрез ясно дефиниран от закона механизъм и субект.

Законодателно трябва да бъдат уредени отношенията между държавата и бизнеса чрез ясни критерии за представителност, да бъдат ревизирани функциите на Националния съвет по туризъм, както и да бъде създаден Национален регистър на туристическите атракции. Важно е да бъде ясно как се управлява държавната собственост.

Настояваме 1.5% от приходите от туризъм да бъдат реинвестирани за национална реклама на България. Стимулирането на туризма е антикризисна мярка, тъй като е в подкрепа на един от малкото експортни отрасли.

Източник: Вестник Класа