Интервю пред Money.bg

Интервю пред Money.bg

Г-жо Карастоянова, как ще коментирате решението да се платят 6,5 млн. лева по ОП „Регионално развитие“ за създаване на сайт на туристическата дестинация България и мултимедиен каталог на туристически обекти?
– Развитието на българския туризъм през последните години наподобява един „омагьосан кръг“, в който неправилните решения водят до погрешни действия, подплатени с неефективно изхарчени пари, последвани от безрезултатни изводи и отново неправилни решения …

„Кръгът“ се стеснява, приходите от туризъм намаляват, имиджа на страната се влошава, а това е една изключително тревожна тенденция!

Въпросът, който поставяте може да бъде разглеждан като поредния „case study“, като дефиниция за още едно неправилно решение.

Какво трябва да съдържа сайтът и кой трябва да го изработи?
Напълно погрешно е да се представя като туристически портал един институционален сайт на МИЕТ, какъвто е www.bulgariatravel.org .Уверявам ви, че се броят на пръсти туристите, които могат да прояват такава избретателност и да потърсят информация за своята почивка от такъв нелогичен източник. Нормално е българската държава да закупи популярни сайтове като: www.visitbulgaria.com или www.destinationbulgaria.com и да ги развие като комерсиални, рекламни и информационни платформи. Що се отнася до съдържанието и изработката то достатъчно е да погледнем www.visitlondon.com или www.visitaustralia.com. Трябва да сме наясно какви критерии следва да заложим, за да участваме „истински“ в състезанието, а не като фигуранти.

Каква е вашата оценка за отминаващия летен туристически сезон?
Сезонът беше труден както заради инфраструктурни проблеми, така и във финансово-икономически план. Има повишение на броя на туристите, но няма съществена промяна в приходите. Това на езика на цифрите не е оптимистичен резултат.

Как може да преборим конкуренцията на Гърция и Турция за привличане на повече туристи?
Няма да успеем с борба, нужна е интелигентност!

В Гърция и Турция управляват туризма с последователна държавна политика, огромен финансов ресурс и много всеотдайност. У нас тези предпоставки липсват, а туризма е достойна кауза за всяко правителство.

Едва след като е създадена стабилна основа, започва процеса на надграждане – имидж, маркетинг, рекламна политика и послания.

Надявам се, че не е трудно и  българският Министър-председател да разбере това.

Как ще се отрази покачването на ДДС в отрасъла?
Промяната на всеки данък е обезпокоителна за инвеститорите. Редно е да спре това двулично говорене за диференцираната ставка и как това „облагодетелства“ сектора. Това решение не е каприз, а има сериозни финансово-икономически аргументи. Туризмът е експортна индустрия и осъществява т.нар. „износ на място“, туризмът има мултиплициращ положителен ефект и стимулира развитието на други сектори в националната икономика. Полезно е да сравняваме политиката си в това отношение със страни като Кипър, Италия, Франция, където размера на ДДС между 4 – 7%.

Какви резултати очаквате от рекламните клипове за България?
Нулеви. Предлагам ви, да започнем отначало. Преди всичко е необходимо осъзнаване, че държавата е собственик на природното и културно-историческо наследство, което е най-ценната атракция в туризма. Нужен е модерен Закон за туризма, като инструментариум за осъществяване на политиката. След това осигуряване на финансов ресурс, създаване на дългосрочна стратегия за развитие на туризма. Ясно дефиниране на основни туристически региони, продукти и пазари. Създаване и налагане на туристически бранд на България. Едва тогава следват маркетинговите и рекламни планове, кампании, филми, брошури, клипове …

Към кои държави трябва да насочим усилията си за привличането на повече туристи?
Можем да погледнем и наблизо и надалече, Мисля, че напълно незаслужено пренебрегваме Турция като потенциален пазар, само в Истанбул живеят няколко милиона души със стандарт над средния за страната. И като говорим за стандарт, всички „ухажват“ страните от Персийския залив. Поради климатични и религиозни особености, те живеят по няколко месеца извън региона. Но ние периодично се задоволяваме с някакви „димки“ за шейхове и петролни магнати.

На какво се дължи факта, че страната ни стана известна като рай за евтиния секс и алкохол?
Много често лошото е по-силно от доброто, посредствеността задушава интелигентността. След като не сме намерили начин да разкажем за траките, за Дионисий, за Орфей, за кирилицата … на кого да се сърдим?

Как можем да променим това негативно мнение за България?
Има международен опит в туризма, от който можем да вземем знание, практики и поуки. У нас сектора се нуждае от оздравяване и преструктуриране, от анализ и реална оценка на потенциала, от коректно поставени цели и тяхното безусловно изпълнение. За мен най-важният въпрос е: „Какво е мястото на туризма в БВП на България днес и към какво се стремим след 10 години?“.

Предстои зимния туристически сезон. Какви са вашите очаквания за него?
Да си пожелаем много сняг и една истинска зимна приказка.

Източник: Money.bg