Професионална автобиография

Име: Полина Карастоянова

Образование и обучение:

Име и вид на
обучаващата или образователната организация:
2010г.- Сертификат „Политически мениджмънт“, Българско училище за политика
Име и вид на обучаващата или образователната организация: 2003г. – Висше, Магистър – Нов Български Университет, Специалност “Управление на ПР и масови комуникации”
Име и вид на обучаващата или образователната организация: 2001г. – Висше, Бакалавър – Университет за Национално и Световно Стопанство, специалност “Икономика на,търговията”
Име и вид на обучаващата или образователната организация: 1999г. – Висше, Специалист – Университет за Национално и Световно Стопанство, специалност “Търговски маркетинг и мениджмънт”

Професионална квалификация:

2010 – 2012г. Управляващ директор, Horwath HTL Sofia.Horwath HTL е водеща компания в международното туристическо планиране, както и в изготвянето на икономически и маркетингови стратегии за цялостно структуриране, управление, брандинг и реклама на дестиции. Horwath HTL е най-голямата консултантска организация предлагаща цялостни услуги за туристическата индустрия с 47 офиса в 37 страни.
2008г. Директор на Медиамикс Конгрес, част от Международния медиен фестивал Mediamixx, www.mediamixx.info
2008г. Автор и водещ на специализирано икономическо предаване “Туризъм тренд”, ББТ, www.bbt.tv
2007г. Член на Оперативния съвет на Национална Конфедерация на Туристическата Индустрия.
2007г. Международен панаир Пловдив – Ръководител направление “Пазари и развитие”, член на Международната асоциация за изложбена индустрия – UFI, Централноевропейският панаирен съюз (CEFA),,Изложбената асоциация на Югоизточна Европа (EASE),,Международната асоциация за конгресна дейност (ICCA), Европейската федерация на организаторите на селскостопански изложения EURASCO и Международният съюз за изложбена статистика CENTREX.
2006 – 2014г. Изпълнителен Директор на Националния борд по туризъм, член на УС, член на Националния съвет по туризъм.
2004г. Председател и член на Борда на директорите на Българска Организация за Конгресен Туризъм, член на Destination Marketing Association International – DMAI
1993 – 2004г. Вице-президент на “Асполи Карас Интернешънъл – Агенция за бизнес и консултантска дейност”.
1991 – 1992г. Авиокомпания “Джес Еър”
1989 – 1991г. Авиокомпания “Балкан”.

Професионални ангажименти:

1. Взаимодействие с държавни, международни и неправителствени институции по въпроси, свързани с развитието на икономическата политика на България.
2. Представяне и участие на България в международни организации.
3. Промотиране на дестинация България на международните пазари.
4. Подготовка на анализи, документи и проекти, свързани с развитието на туристическата индустрия в България.
5. Реализация на дейности за привличане на международни събития в България – провеждане на конгреси и конференции, икономически и инвестиционни форуми, културни събития и други.
6. Консултантска дейност по менажиране на приватизационни и инвестиционни проекти.

Обществени ангажименти:

Член на SKAL International Sofia
Член на International Public Relations Association
Член на International Women’s Club in Sofia
Член на Борда на Директорите на Англо-американското училище в София
Съветник в 40-то Народно събрание на Република България

Компетенции:

Майчин език Български
Други езици Английски език – писмено и говоримо
Португалски език – писмено и говоримо
Технически умения и компетенции Базисни програми